Swedex Import i Mariestad är medlem i FTI som är ett system för återvinning av miljöfarliga förpackningar.

Vi är även medlemmar av El-Kretsen som är ett återvinningssystem för elektronikprodukter.

En liten avgift pålägges på varje produkt som vi sätter på den svenska marknaden.

Läs mer på respektives webbsidor

www.ftiab.se

www.el-kretsen.se